Viktig information:

Från och med 04.03.2024 kan du uteslutande logga in i din webbutik via STRATO kundinloggning, utan att behöva använda separata inloggningsuppgifter. Vi har gjort denna förändring för att standardisera åtkomsten till din webbutik och göra den ännu smidigare. Det är då inte längre möjligt att logga in med hjälp av shop-ID.